Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602 z późn. zm.)

 

- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

 

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 96, poz. 593, z późn. zm.)

 

- Ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. nr 73, poz. 763 z późn. zm.)

 

- Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)

 

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151 z 10 lutego 2011 r.)

 

- Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. nr 62, poz. 287)

 

- Rozporządzenie MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich w zakresie profilaktyki opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 69, poz. 332 zmiany Dz. U. z 1997 r. nr 60, poz. 375 z późn. zm.)

 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami( Dz.U. nr2, poz. 15)

 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

(Dz. U. nr 69, poz. 622)

 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy ( Dz. U. nr 178, poz. 1264)

 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich członka Państwowej Straży Pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

(Dz. U. nr 178, poz. 1380)

 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów

(Dz. U. nr 131, poz. 888)

 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami(Dz.U. nr 88, poz. 503)

Kontakt

ul. Traugutta 12

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 823 10 75

tel. kom. 606 250 743

biuro@badania-psycholog.pl

 

 

 

Godziny przyjęć

wtorek, środa, piątek

09.30-14.00

 

czwartek

13.00-18.00

 

 

 

Współpracuję z: